Grody w Polsce

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wsparcie

GrodySP to miejsce do weryfikacji osiagnięć w programie dyplomowym.

 

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich Grodów pracował, z jakimi Grodami nawiązał łączność.

 

GrodySP jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

 

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie Grodowym.

Serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi być rozwijany. Wiąże się to z kosztami, które pokrywane są ze środków własnych.

Każda osoba, która korzysta z zasobów bazy może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju programu.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz GrodySP" można dokonywać na konto

 

BANK PKO 02 1020 4580 0000 1502 0191 3623

 

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Kliknij