Grody w Polsce

program dyplomowy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Grody SP

Drukuj PDF

PROGRAM DYPLOMOWY „GrodySP”

Regulamin programu

 1. Program dyplomowy „GrodySP” ma na celu zachęcanie do poznawania historii Polski oraz do odwiedzania miejsc historycznych.
 2. Program dyplomowy „GrodySP” jest rozszerzeniem i kontynuacją programu dyplomowego „ZAMKI w POLSCE”.
 3. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.
 4. Do programu dyplomowego „GrodySP” zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z obiektów ujętych w wykazie, przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 5. Program dyplomowy „GrodySP” obejmuje trzy rodzaje dyplomów:
  1. „DYPLOM-H” dla łowców – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejsc ujętych w wykazie.
  2. „DYPLOM-A” – dla aktywatorów – pracujących z miejsc ujętych w wykazie.
  3. „DYPLOM-E” - dyplomy dla organizatorów ekspedycji.
 6. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO's
 7. „Dyplom-H” przyznawany jest na podstawie wykazu łączności/nasłuchów przekazanego przez uczestnika za przeprowadzenie co najmniej 25, 100, 250 i dalej co 250 QSO ze stacjami pracującymi z różnych miejsc ujętych w wykazie. Dyplomy-H będą numerowane osobno.
 8. „Dyplom-A” przyznawany jest za przeprowadzenie co najmniej 50 QSO z danego grodu. Wymagana ilość łączności może być osiągnięta podczas ponownych aktywacji. Dyplomy te będą oznaczane kodem grodu np. Dyplom-A-GRB0001 i numerowane w kolejności wydania
 9. „Dyplom-E” przyznawany jest na podstawie wykazu aktywności wykonanych przez uczestnika z co najmniej 10, 25, 50, 75, 100 i dalej co 25 obiektów ujętych na liście grodów. Zgłoszenie z prośbą o wydanie Dyplomu-E XXX gdzie xxx oznacza liczbę wykonanych aktywności z różnych grodów z ilością minimum 50 QSO należy wysłać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Wszystkie logi w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik ADIF, należy wysłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Zalecany format logu: GRD002 ZS01_sq8jcb_p 20151030.adi.
 12. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, log za pracę z grodu może być wysłany do koordynatora programu PGA. W tym celu prosimy wysłać log z dokumentacją wymaganą w regulaminie programu gminnego.
 13. Dyplomy będą wydawane w formie elektronicznej (JPG).
 14. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  1. Zaleca się aby Aktywatorzy planujący wyprawę wypełniali formularz „Zapowiedzi” zawarty na stronach Zamki w Polsce bądź PGA LogSearch, minimum na dwa dni przed planowaną aktywacją. Ubiegający się o „Dyplom-A” winni pracować głównie na pasmach KF, za stację pracującą z grodu uważa się stację zainstalowaną na terenie obiektu lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500 m.
  2. Dopuszcza się zwiększenie odległości zainstalowania stacji, jeśli jest ewidentny brak dojazdu do obiektu np. szczere pole. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wraz z logiem dodatkowych informacji. Uprasza się kolegów by nie nadwyrężali tego punktu regulaminu pod rygorem jego usunięcia.
  3. Praca z dwóch obiektów Programu jednocześnie jest niedozwolona - nie dotyczy to sytuacji, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie do 500 m znajdują się obiekty z innych programów dyplomowych. Praca powinna odbywać się zgodnie z ich regulaminem.
 15. Zasady zgłaszania nowych Obiektów do programu.
  1. Nowe obiekty do dyplomu "GrodySP":
   1. Na liście mogą znaleźć się obiekty, które pochodzą z okresu do średniowiecza, czyli do XIII-XV.
   2. Zgłaszany obiekt funkcjonował jako osada obronna, gród, gródek stożkowy, drewniany budynek obronny.
   3. Zgłaszany obiekt (grodzisko) posiadał konstrukcje obronne - wały kamienne, ziemne czy drewniano-ziemnne, palisadę, fosę.
   4. Zgłaszany obiekt ma udokumentowaną historię (nawet bardzo skromną) oraz przeznaczenie obronne.
   5. Na liście nie będą umieszczane osady otwarte i inne obiekty o nieudokumentowanej funkcji obronnej.
  2. Propozycje powinny zawierać:
   1. nazwę Obiektu,
   2. województwo, powiat i gminę (PGA),
   3. współrzędne Obiektu,
   4. opis obiektu plus ew. fotografia,
   5. źródła informacji (literatura, strona internetowa). W przypadku źródeł pisanych wskazany jest skan.
  3. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Koordynator Programu może zażądać uzupełnienia informacji.
  4. Propozycje Obiektów należy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 16. Kierując się zasadą FAIR PLAY łączności przeprowadzone przed powstaniem programu dyplomowego to jest przed 01-01-2020 nie będą zaliczane.
 17. Za szkody powstałe podczas realizacji Programu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.